Geodemografie

  • Vrei să cunoşti numărul de locuitori din jurul magazinelor tale existente?
  • Sau vrei să verifici numărul potenţial de cumpărători chiar înaintea deschiderii magazinului pentru a alege cea mai profitabilă locaţie?

Pentru a veni în întâmpinarea acestor întrebări am pregătit cele mai actuale şi exacte date privind populaţia rezidentă şi o unealtă de interogare online.

Pentru a citi mai multe despre funcţionarea serviciului vă invităm să parcurgeţi în 3 minute materialul de mai jos sau dacă sunteţi deja familiarizaţi cu modul de operare atunci vă puteţi loga aici pentru a folosi direct serviciul de geodemografie.

      Datele sunt disponibile în toate reşedinţele de judeţ din ţară.

        Sursa datelor este cea de la  Direcţia  pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date la nivelul fiecărei străzi din fiecare reşedinţă de judeţ. Aceste date însă au fost repartizate la nivel de adrese poştale şi apartamente pe baza datelor culese din teren. O sursă importantă de date sunt şi datele culese din teren la sfârşitul anului 2010 cu privire la numărul de apartamente şi locuitori. Acestea au fost obţinute de pe listele de cheltuieli afişate în scările blocurilor. Procentul de culegere a datelor din teren a variat în funcţie de oraş, media datelor culese fiind de 17.89%.

      Interogarea datelor demografice se poate face pe bază de cerc cu o rază cunoscută sau delimitând un arealul de studiu cu un poligon.

       Preţul unei interogări este de 75 euro+TVA.

      Rezultatele se vor afişa în urma interogării în tabelul din stânga hărţii.

 

Rândurile cu rezultate reprezintă:

Adrese şi apartamente: numărul cumulat de apartamente din blocuri şi numărul de adrese poştale din zona de case. Acest număr aproximează numărul de gospodării, dar este mai mic decât cel real datorită faptului că, nu ia în considerare casele cu mai multe apartamente situate mai ales în zonele centrale ale oraşelor.

Populaţie din teren: populaţia culeasă din teren pentru blocuri cumulat cu populaţia din case primite din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. 

Populaţie – RNEP: numărul de locuitori conform Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor repartizat pe adrese şi apartamente pentru fiecare stradă în parte şi cumulat conform poligonului de selecţie.

Bărbaţi, Femei, 0-18 ani, 18-35, 35-65, peste 65 ani: valori calculate pe baza datelor primite din Registrul Naţional de Evidenţa a Persoanelor.

% din teren din interogare: este afişat procentul populaţiei culeasă din teren pentru delimitarea analizată.

% din teren: este afişat procentul populaţiei culeasă din teren pentru oraşul în cauză.

        Toate interogările vechi sunt arhivate, astfel că oricând este posibilă revizualizarea şi redescărcarea acestora atât la nivelul companiei cât şi de către fiecare utilizator intern creat de companie.

        Pentru verificarea şi utilizarea aplicaţiei, vă rugăm  să vă înregistraţi/logaţi.

        Puteţi testa gratuit aplicaţia beneficiind de 100 euro cadou.


© Copyright MicroMapper 2012